Coronavirus maatregelen

Beste patiënt / cliënt,

De praktijk is weer open.

Bij deze willen we u laten weten dat we serieus omgaan met het coronavirus en nemen daarom de volgende maatregelen:

 1. Wij vragen u alleen naar uw afspraak te komen.
 2. Wij vragen u niet eerder dan de afgesproken tijd te komen.
 3. Wij vragen u een mondkapje te dragen.
 4. Wij vragen u een grote en kleine schone handdoek mee te nemen.
 5. Wij vragen u te niezen en/of hoesten in uw elleboog.
 6. Wij schudden geen handen.
 7. Wij wassen onze handen voor en na de behandeling.
 8. Wij vragen u de handen ook voor de behandeling te wassen.
 9. Wij vragen u alleen gebruik te maken van het toilet wanneer het hoognodig is
 10. Wij houden minimaal een 1.5 meter afstand tijdens de intake.
 11. Wij houden minimaal een 1.5 meter afstand in de oefenruimte.
 12. Wij dragen tijdens het onderzoek en behandeling een mondkapje.
 13. Wij bespreken alleen wat relevant is tot uw behandeling.
 14. Wij zorgen continue voor een schone praktijk.

Als u of uw huisgenoten / gezinsleden zijn gediagnosticeerd met het coronavirus (COVID-19), of als u of uw huisgenoten / gezinsleden coronavirus symptomen (koorts, niezen, hoesten, benauwdheid) hebben, dan kunnen we alleen noodzakelijke zorg verlenen in de praktijk die niet uitgesteld kan worden. Wij vragen u dan een mondkapje mee te nemen. Als u geen mondkapje heeft, dan krijgt u een mondkapje van ons die u iedere sessie moet op doen.

Wij zijn van mening dat we u op deze manier in de praktijk kunnen behandelen zonder besmettingsgevaar.

Als u om een bepaalde reden niet naar de praktijk kan komen of wij kunnen niet naar u komen, dan kunnen we eventueel een telefonisch of videoconsult doen. Daarnaast kunnen we u ook middels de app of email een oefenschema sturen, zodat u thuis uw oefeningen kan doen.

Heeft u verder nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Team FysioForza

06-15283909

info@fysioforza.com

Engish

Coronavirus precautions

Dear patient/ client,

Our practice is open again.

As we take the coronavirus very seriously, we will be adopting the following safety precautions:

  1. We ask that you come to your appointment alone.
  2. We ask that you do not arrive earlier than your scheduled appointment.
  3. We ask that you wear a mask.
  4. We ask that you bring a big and small clean towel with you.
  5. We ask that if you need to sneeze and/ or cough that you do so in your elbow.
  6. We will refrain from shaking hands when we greet each other.
  7. We will thoroughly wash our hands before and after every treatment.
  8. We ask that you thoroughly wash your hands before every treatment.
  9. We ask that you refrain from using the toilet unless it’s absolutely necessary.
  10. We will maintain a distance of at least 1.5 meters during an intake session.
  11. We will maintain a distance of at least 1.5 meters in the gym space.
  12. We will wear a mask during examination and treatment.
  13. We will limit social conversation and only discuss what’s relevant to your treatment.
  14. We will take extra precautions to sanitise our practice space.

If you or your housemates/ family members have been diagnosed with the new coronavirus (COVID-19), or if you or your housemates/ family members have coronavirus symptoms (such as fever, sneezing, coughing or shortness of breath), then we can only provide necessary care in our practice that cannot be postponed. We ask that you bring your own protective mask. If you don’t have one, then we will provide one that we will require you to wear during each session.

By observing these important safety precautions, we believe that we can treat you in the practice without risking a further spread of the virus.

If you are unable to visit the practice, or for some reason we are unable to visit you, we may be able to conduct a telephone or video consultation instead. Additionally, you could access our training schedule by email or via the app, which would allow you to do your exercises from home.

If you have any questions, please don’t hesitate to contact us.

Kind regards,

Team FysioForza

06-15283909

info@fysioforza.com