Kato Huybrechts

BIG 99924662604

Kato heeft altijd interesse gehad in het menselijke lichaam. De complexiteit van de mens en zijn beweging boeide haar enorm waardoor ze besloot om fysiotherapie te gaan studeren. Ze heeft haar fysiotherapie opleiding succesvol afgerond aan de Universiteit Antwerpen en is daarna afgestudeerd als Master of Science in manuele therapie aan de Vrije Universiteit Brussel. Na haar studie is ze gaan werken en heeft inmiddels veel werkervaring opgedaan als fysiotherapeut en manueel therapeut. De afgelopen jaren heeft ze zich ook gespecialiseerd op het gebied van Dry Needling en is nu een erkend lid van de BMST (Belgian Myopain Society Trigger). Ze heeft met name veel succes bij de behandeling van kaakklachten.

Meer over Kato

  • Revalidatiewetenschapper
  • Fysiotherapeut
  • Manueeltherapeut
  • Myofasciaal therapeut (Dry Needling)
  • Kaak specialist (Dry Needling)

Bent u benieuwd hoe we uw fysieke klachten kunnen verhelpen?