Vrijwel iedereen is bekend met een hernia. Bij het lezen of horen van de term “hernia” denkt u wellicht direct aan de rug. Het is goed om te weten dat een hernia niet alleen in de rug op kan treden. De term wordt gebruikt om een specifiek soort trauma aan te duiden dat ook in andere delen van het lichaam op kan treden. In deze blog leest u wat een hernia precies is, wat de bijbehorende klachten zijn en hoe FysioForza u kan helpen.

Wat is een hernia?

Een hernia is een breuk of uitstulping van een orgaan of weefsel uit de lichaamsholte waar het normaliter in ligt. Dat is dus een behoorlijk breed begrip. Vandaar dat er door fysiotherapeuten en specialisten aan een hernia in de rug ook wordt gerefereerd als een “rughernia”. Een hernia kunt u op tal van plekken oplopen. Sommige problemen waar mensen mee kampen zijn zelfs een vorm van hernia zonder dat mensen dit weten. Bekende voorbeelden hiervan zijn een liesbreuk of navelbreuk.

Wat is een rughernia?

De rughernia is echter de bekendste vorm. Veel mensen krijgen hiermee te kampen. Men spreekt van een rughernia wanneer een uitstulping op een tussenwervelschijf in de ruggengraat een zenuw beknelt. In plaats van een uitstulping kan het ook gaan om een breuk. Een breuk komt echter veel minder vaak voor.

Bij een rughernia is er dus sprake van een beknelling van een zenuw. DIt leidt – uiteraard – tot klachten.

Wat zijn de klachten van een hernia?

Wie een rughernia heeft, merkt dit vrijwel altijd aan pijn. Het is een zeurende, drukkende pijn die gepaard kan gaan met (zeer ernstige) pijnscheuten en -steken. Vooral in bepaalde houdingen, bij het wisselen van houdingen of tijdens bewegen, lang stilzitten of het maken van onverwachte bewegingen kan de pijn zeer heftig zijn. De pijn kan zich ook beperken tot één kant van het lichaam of de bil.

Omdat er bij een hernia op een zenuw wordt gedrukt, raakt deze bekneld. DIt heeft vrijwel altijd gevoelloosheid of zelfs (gedeeltelijke) uitval van ledematen tot gevolg. Bij een rughernia zijn het bijna altijd de armen en benen die met uitval te kampen krijgen. De mate van uitval kan variëren van tintelingen tot gevoelloosheid, beperkte mobiliteit en in extreme gevallen zelfs volledige uitval of tijdelijke verlamming.

Wat kunt u aan een hernia doen?

Een hernia kunt u spontaan oplopen. Gelukkig is het zo dat een rughernia in veel gevallen ook spontaan weer over gaat. Dit kan echter wel een behoorlijke tijd duren. Het is niet uitzonderlijk dat de hernia enkele weken aanhoudt, tot wel twaalf weken. Bij een rughernia is het belangrijk om te blijven bewegen, ook al voelt dit tegennatuurlijk.

Tegen de pijn kunt u pijnstilling gebruiken. Indien de klachten na twaalf weken nog niet verdwenen zijn, of wanneer de pijn ondraaglijk wordt en/of u ernstige uitvalsverschijnselen vertoont, is het verstandig om hulp in te schakelen.

FysioForza kan u helpen bij een rughernia. Door middel van fysiotherapie kan vaak de beknelde zenuw worden vrijgemaakt. Dit zal direct alle klachten verhelpen. In sommige gevallen is een operatie nodig. Veruit het grootste deel van alle rughernia’s kan echter verholpen worden met fysiotherapie.

Heeft u al langere tijd last van een hernia en verdwijnen de symptomen niet vanzelf? Neem dan contact op met FysioForza. Onze fysiotherapeuten staan voor u klaar. Tijdens een intakegesprek kunnen wij uw klachten onderzoeken en u meer vertellen over de behandeling.