Vervelende kniepijn die u kortere tijd tijd ervaart of af en toe een pijnlijke knie: bijna iedereen is er wel bekend mee.

Het kan op veel manieren gebeuren: u kunt uw knie stoten, ten val komen of tijdens activiteiten uw knie verdraaien. Meestal is er gelukkig niets aan de hand. Door rust te houden en uw knie tijdelijk te ontzien, zal de pijn negen van de tien keer verdwijnen en kunt u uw knie weer volledig belasten. Maar wat nu als dat niet zo is? Wat als u kniepijn of een pijnlijke knie blijft ervaren? Wat kan dat zijn? Goed onderzoek door de fysiotherapeut kan dit uitwijzen. Wij nemen alvast enkele veelvoorkomende oorzaken en kwetsuren met u door.

Wat kan de oorzaak zijn van kniepijn of een pijnlijke knie?

Acute kniepijn of een blijvend pijnlijke knie wordt vaak veroorzaakt door overbelasting. Overbelasting kan betekenen dat u te lang te veel van uw knie hebt gevraagd, maar kan ook ontstaan door een plotselinge impact of beweging. In het eerste geval kan het bijvoorbeeld betekenen dat u al enige tijd last had van een gevoelige knie, maar toch door bent gegaan met deze belasten. In het tweede geval kan de pijn veroorzaakt worden door een botsing, val of plotselinge onverwachte beweging waarbij u uw knie hebt verdraaid of overstrekt.

De oorzaak van kniepijn of een pijnlijke knie kan echter ook elders liggen. Overgewicht zorgt voor extra belasting van de knieën, waardoor deze pijn kunnen gaan doen. Ook door ouderdom kunnen knieproblemen ontstaan. De pijn hoeft dus niet te komen door bewuste belasting of inspanning, maar kan ook door onbewuste belasting of slijtage worden veroorzaakt.

Veelvoorkomende oorzaken van kniepijn of een pijnlijke knie

De knie is een gevoelig lichaamsdeel dat snel schade op kan lopen. Pijn kan niet alleen op meerdere manieren veroorzaakt worden, maar zich ook op meerdere manieren uiten.

Een overbelaste knie kan bijvoorbeeld resulteren in een slijmbeursontsteking. Bij deze ontsteking kan de knie gaan zwellen omdat er vocht in de knie komt. Een slijmbeursontsteking in de knie kan echter ook zonder duidelijk aanwijsbare reden ontstaan.

Ontsteking in de knie kan ook voorkomen in de vorm van artritis. Dit is een zeer hardnekkige vorm van ontsteking waarbij vaak ook medicijnen moeten worden gebruikt.

Wanneer de kniepijn of pijnlijke knie is ontstaan door een duidelijke reden, bijvoorbeeld een botsing, val of verdraaien, dan zijn gescheurde kniebanden of kruisbanden, gescheurd kraakbeen of een gescheurde meniscus veelvoorkomende oorzaken. Problemen met de banden uiten zich vaak door pijn in de zijkant van de knie. Waar pijn in de zijkant van de knie bij deze problemen vaak voorkomt, worden problemen met de meniscus vaak gekenmerkt door pijn in het midden van de knie.

Wees alert op mogelijke problemen

Wanneer u een blessure oploopt, uw knie verdraait of deze met een hevige piek overbelast, weet u vaak direct dat er iets mis is. U ervaart namelijk een stekende kniepijn. Maar knieproblemen kunnen ook langzamer ontstaan. Hebt u last van een zeurende pijn in uw knie? Die zeurende pijn in de knie kan wijzen op mogelijke problemen, zoals scheurtjes in het kraakbeen, losse stukjes bot of kraakbeen of slijtage.

Neem contact met ons op bij aanhoudende pijn

Ervaart u aanhoudende kniepijn of hebt u last van een pijnlijke knie met een zeurend gevoel? Neem dan contact op met FysioForza. U kunt bij ons op afspraak terecht voor een intakegesprek waarin wij de aard van het probleem kunnen vaststellen. Zeer vaak zijn knieproblemen te verhelpen met gerichte fysiotherapie door een ervaren therapeut.