Viscerale therapie is een zeer complete en holistische benadering van therapie. Holistisch wil zeggen dat de mens als één geheel wordt beschouwd, dus dat een probleem op de ene plek weer kan leiden tot een probleem op de andere plek. Een connectie die in de holistische opvatting vaak wordt gemaakt, is die tussen lichaam en geest: deze beïnvloeden elkaar. De visceraal therapeut volgt deze opvatting, maar gaat nog verder dan dat. Deze vorm van therapie heeft als uitgangspunt dat ook alle lichamelijke onderdelen met elkaar in verbinding staan. Hoe dit precies werkt, lees je hier.

Hoe viscerale therapie precies werkt

In veel vormen van therapie wordt een behandeling gericht op een specifiek probleem of een bepaald aspect. Wanneer je bijvoorbeeld last hebt van je knie, wordt er gerichte therapie toegepast om van de pijn of problemen af te komen. Die therapie zal gericht zijn op het gebied waar je last ervaart. Dit gebeurt bij viscerale therapie ook, maar hierbij wordt er ook breder gekeken.

Viscerale therapie kijkt naar alle lichaamsstructuren en de samenhang. Dus niet alleen naar het bewegingsapparaat, maar ook naar de verbindingen met de omliggende structuren, zoals de organen, zenuwbanen met als verbindende factor het bindweefsel. Deze vorm van therapie is sterk gelinkt aan de Osteopathie. Dit is een manuele, dus met de handen uitgevoerde, methode die is gebaseerd op principes uit de anatomie, embryologie, neurologie en fysiologie. Onderzoek en behandeling vinden plaats vanuit een totaalbenadering van de klacht. Hiervoor worden het bewegingsapparaat (beenderen, gewrichten en spieren), het orgaansysteem (inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel) en het craniosacrale systeem (schedelbotten, hersenvliezen, ruggenmergvlies en hersenvochtcirculatie) onderzocht op bewegingsverlies. Viscerale therapie gaat uit van de samenhang en onderlinge beïnvloeding van deze systemen.

Viscerale therapie is niet wetenschappelijk erkend en ook is de medische werking hiervan nog niet wetenschappelijk aangetoond. Dat wil niet zeggen dat de methode niet aanslaat.

De rol van bindweefsel

Hoe komt het dan dat in de viscerale therapie een holistische kijk wordt toegepast en aan wordt genomen dat het gehele lichaam met elkaar in verbinding staat? Dat gebeurt uiteraard niet zomaar. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor bindweefsel. Bindweefsel is het weefsel dat letterlijk diverse aspecten van het lichaam met elkaar verbindt. In deze leer kan er dus een wisselwerking zijn tussen bijvoorbeeld ingewanden en spieren.

Hoe ziet een behandeling door een visceraal therapeut eruit?

Door de holistische opvatting ziet een behandeling door een visceraal therapeut er in veel opzichten nadrukkelijk anders uit dan behandelingen met andere therapievormen, zoals gebruikelijke fysiotherapie. Dat begint al in de onderzoeksfase. De therapie kijkt breder naar de oorzaak van klachten. Waar bij gebruikelijke fysiotherapie gekeken wordt naar de locatie van de klacht (daar waar je last ervaart) en het ontstaan hiervan, kijkt men bij deze vorm naar grotere bewegingsstructuren.

Dit leidt soms tot een andere diagnose en een andere, bredere behandeling. De constatering bij viscerale therapie kan namelijk zijn dat een geconstateerd probleem (mede) veroorzaakt wordt door een ander probleem.

De visceraal therapeut zal zich bij de behandeling niet alleen richten op het gebied waar de pijn of beperking zich uit/voelbaar is, maar ook op de andere structuren in het lichaam en de verbanden die er tussen deze structuren bestaan. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er gekozen wordt voor een aanpak gelijk aan die van fysiotherapie, maar dan in combinatie met aanvullende handelingen zoals het manipuleren van de ligging van ingewanden, bindweefselmassage of het verschuiven van bewegingsmechanismen.

Voor wie is viscerale therapie geschikt?

Deze vorm van therapie kan door iedereen gevolgd worden. In ons land is dit vaak niet de eerste toegepaste therapievorm, maar geldt het vooral als alternatief of aanvulling bij complexere problemen of wanneer gebruikelijke therapie geen of onvoldoende resultaat biedt. Ook kunnen mensen ervoor kiezen omdat zij zelf een holistische leer volgen of zich prettiger voelen bij deze behandeling. Bij FysioForza kun je terecht voor fysiotherapie en diverse andere vormen van therapie. Neem contact met ons op voor het plannen van een intakegesprek. De visceraal therapeut vertelt je graag meer over de behandelmethoden en voordelen van viscerale therapie zodat je kunt bepalen of dit bij jou past.