De laatste jaren is Dry Needling een heuse hype geworden, maar het is echter belangrijk te beseffen dat het geen wondermiddel is. Wanneer het op de juiste manier en bij de juiste indicatie gebruikt wordt kan je heel snel geholpen zijn in vergelijking met een andere therapie, vc maar vaak wordt dry needling nog te snel toegepast als primaire behandeling bij niet myofasciale pijnproblematiek.

Wat is Dry Needling?

Dry Needling is een techniek waarbij we myofasciale pijn zeer snel en effectief kunnen behandelen door middel van een droge naald (geen holle injectienaald). Met deze naald gaan we zeer lokaal de myofasciale triggerpunten aanprikken die de pijn veroorzaken. Deze pijn kan heel lokaal zijn, maar kan soms op een heel andere plaats dan het triggerpunt worden waargenomen. Door het contact van de naald met dit triggerpunt ontstaat er een soort van fysiologische reactie in je spier, waarna je spier zich opnieuw kan gaan ontspannen. 

Deze triggerpunten hebben een negatief effect op het functioneren van de spier indien deze langdurig aanwezig blijven. Dit kan ervoor zorgen dat meerdere spieren van die spierketen in dysfunctie gaan, waardoor de pijn blijft bestaan. Met dry needling kan je deze triggerpunten vrij snel deactiveren zodat de pijn verdwijnt. Belangrijk is wel om te weten hoe deze triggerpunten zijn ontstaan zodat de oorzaak behandeld kan worden. Zo niet, dan is de kans groot dat deze triggerpunten binnenkort weer geactiveerd worden.

Wat is een myofasciaal triggerpunt?

Een myofasciaal triggerpunt is een hyperirriteerbare verharding in een spier of fascia. Dit punt is uitermate gevoelig voor druk en kan een bewegingsbeperking, stijfheid of krachtverlies veroorzaken.
Om te begrijpen wat een triggerpunt is en hoe het is ontstaan, bespreken we eerst even de  werking van een skeletspier:
Een spier is opgebouwd uit afzonderlijke spiervezels, deze spiervezels zitten verzamelt in een bundel die de fasciculi worden genoemd, deze fasciculi worden op hun beurt nog een keer omringd door bindweefsel.

 De spiervezels bevatten heel dunne spierfibrillen die opgebouwd zijn uit de proteïnen actine (dunne vezels) en myosine (dikke vezels). Deze proteïnen zorgen ervoor dat een spier kan samentrekken en kan gaan ontspannen nadat ze een signaal hebben ontvangen vanuit de hersenen.

 Wanneer wij de intentie hebben om te bewegen en dus onze spieren te gebruiken, sturen onze hersenen signalen door via de motorische zenuwen naar de motorische eindplaat op onze spier (contact tussen zenuw en spier). Op deze motorische eindplaat ontstaat er dan een stofwisselingsproces waarbij energie onder de vorm van ATP vrijkomt.

Dankzij deze vrijgekomen energie kunnen de actine en myosine in elkaar glijden waardoor een spier gaat verkorten en nadien ook weer uit elkaar glijden. Dit zorgt ervoor dat de spier terug kan ontspannen en de normale lengte weer kan aannemen, TENZIJ er ter hoogte van deze motorische eindplaat een blokkade ontstaat. Deze blokkade noemt met een myofasciaal triggerpunt. Deze triggerpunten zorgen ervoor dat een spier niet volledig kan ontspannen maar dat er lokale verdikkingen ontstaan waar afvalstoffen zich ophopen omdat de doorbloeding lokaal verminderd is.

Hoe ontstaat een myofasciaal triggerpunt?

Over het algemeen ontstaan triggerpunten t.g.v. verkeerd gebruik van spieren zoals bijvoorbeeld een langdurige overbelasting, te weinig recuperatie na sport, langdurig aanhouden van één houding, weinig beweging, acuut trauma, …
Bovendien zijn er dan nog een aantal factoren die triggerpunten in stand houden: ziekte, stress, slechte voeding, weinig slaap,…

Iedereen heeft op dit moment wel een triggerpunt in het lichaam alleen moeten we een onderscheid maken tussen actieve triggerpunten en latente triggerpunten.

Latente triggerpunten geven wel pijn bij druk, maar geven geen herkenbare pijn of beperkingen, wanneer deze triggerpunten evolueren naar een actief triggerpunt is dat anders.
Actieve triggerpunten geven de herkenbare pijn bij druk, vaak op een andere locatie dan waar het triggerpunt zich bevindt. Wanneer deze punten gedeactiveerd worden zal de pijn en disfunctie snel verdwijnen.

Hoe deactiveer je een myofasciaal triggerpunt?

Met behulp van dry needling kan je triggerpunten op een snelle manier deactiveren. Een steriel naaldje wordt dan heel lokaal in het triggerpunt aangebracht en een aantal keer rustig op en neer bewogen. Meestal voel je dan de herkenbare pijn in het herkenbare gebied opkomen. In de meeste gevallen ontstaat er vervolgens een local twitch respons, de spiervezels in het triggerpunt trekken kort even samen. Vervolgens ontspannen de spiervezels van het triggerpunt zich en kan de lokale doorbloeding hersteld worden zodat de opgestapelde afvalstoffen weer afgevoerd kunnen worden. Het is aangeraden om nadien altijd voldoende water te drinken om deze afvalstoffen vlot uit het lichaam te verwijderen.

Na de behandeling voel je vaak eerst een beetje napijn onder de vorm van een “stijf” of “beurs” gevoel in de spieren, deze reactie kan 24 uur duren. Na deze reactie voel je vaak onmiddellijk verlichting van pijn en beperkingen die je voorheen had. Mogelijks moet deze behandeling enkele keren herhaald worden. Belangrijk is wel om te weten dat deze vorm van therapie niet de oorzaak van het probleem weg neemt, hoe werden deze triggerpunten in de eerste plaats geactiveerd? Is er sprake van overbelasting, foute training, disbalans,…? Dry needling is slecht een deel van de therapie andere belangrijke doelstellingen waar de fysiotherapeut zich op zal richten zijn het herstellen van optimale bewegingspatronen, opheffen van klachten ondersteunende factoren, verbeteren van de lokale circulatie, …

Na een dry needling behandeling wordt aangeraden om de spieren regelmatig te stretchen en warm te houden, dit zorgt namelijk voor een verbeterde doorbloeding en dus sneller herstel. 

Sommige mensen geven de voorkeur aan een behandeling zonder naalden en dat kan prima, alleen is het effect iets minder snel en extreem in vergelijking met een dry needling behandeling.

Wanneer is er sprake van myofasciale pijn? 

Onder myofasciale pijn verstaan we pijn die veroorzaakt wordt door een dysfunctie in de spier.

Deze pijn kan soms een vage misselijkmakende, zeurende pijn zijn of kan een scherpe pijn zijn.

Dit soort pijn kan een wisselend karakter hebben en komt meestal voor aan één zijde (hier zijn uiteraard uitzonderingen). Myofsciale pijn kan uitgelokt worden door compressie te geven op het triggerpunt. In sommige gevallen  is myofasciale pijn een secundair gevolg van een ander probleem, in dit geval moet ook de primaire oorzaak aangepakt worden met de juiste behandeling. 

Denkt u baat te hebben bij een dry needling behandeling? Neem dan contact op met kato@fysioforza.com