RSI is een groot probleem van onze tijd. Veel mensen refereren aan RSI als de bekende “muisarm”. Misschien is dit inderdaad wel symptoom #1, maar RSI is meer dan dat. RSI staat voor “Repetitive Strain Injury”. Het is een blessure die u op kunt lopen door het herhaaldelijk uitvoeren van ogenschijnlijk kleine, eenvoudige en onschuldige handelingen. Herhaaldelijk betekent in deze context in principe dagelijks, voor langere periodes. Een muisarm is in dat opzicht een goed voorbeeld.

Mensen die veel met de computer werken, herkennen zich helaas vaak hierin. Door grote delen van de dag te typen op het toetsenbord en te werken met een muis, ontstaan er klachten door continue herhaling. Wanneer u dit eenmaal op heeft gelopen, kan dit behoorlijk hardnekkig zijn.

Wat is RSI precies?

Dit ontstaat dus door herhaaldelijke (kleine bewegingen). Naast een muisarm is een ander veel voorkomend symptoom de eveneens bekende “sms duim”. Wie elke dag lange tijd op zijn/haar smartphone zit, kan duimklachten ontwikkelen door het vele tikken en swipen op het scherm. RSI blijft niet beperkt tot technologie. Ook bij iets als het huis schilderen kan men klachten ontwikkelen. Wanneer u bijvoorbeeld meerdere dagen achter elkaar met een verfroller boven uw hoofd aan het werk bent, kunt u last krijgen van RSI-klachten in uw schouder.

Waarom krijgt niet iedereen het?

Lang niet iedereen krijgt last van RSI. Kijkt men alleen al naar het aantal mensen dat dagelijks met de computer werkt, dan is dat maar goed ook. Als iedereen hier gevoelig voor zou zijn, zou er sprake zijn van een zeer hoog ziekteverzuim.

Waarom de ene persoon vatbaarder is voor RSI dan de ander, is nog niet helemaal duidelijk. Zeer waarschijnlijk heeft het voor een groot gedeelte te maken met genetische aanleg. Net als voor RSI kan men zich voor heel veel andere aandoeningen afvragen waarom persoon A hier wel door wordt getroffen en persoon B niet.

Met de huidige stand van de wetenschap wordt vermoed dat het probleem van RSI wordt veroorzaakt in het centrale zenuwstelsel, door een verkeerde verwerking van en reactie op impulsen. Spiersensoren, peessensoren en gewrichtssensoren in het lichaam wisselen informatie uit met het centrale zenuwstelsel. Bij sommige mensen komen deze signalen waarschijnlijk niet goed door, waardoor het zenuwstelsel impulsen terugstuurt om als het ware harder te werken. Hierdoor kunnen spieren en pezen overbelast raken.

Is er een psychisch aspect?

Een studie uit 2008 van de Vrije Universiteit toonde aan dat er een minder groot verband bestaat tussen RSI en computerwerkzaamheden dan vooraf gedacht. Ook kwam uit de studie naar voren dat er waarschijnlijk een verband is tussen RSI en werkomstandigheden, in combinatie met het werk. Zo zou stress bij kunnen dragen aan het ontstaan van RSI.

Wat kunt u tegen RSI doen?

Preventie is het beste. U kunt namelijk zelf bijdragen aan het terugdringen van de kans op RSI. Door een goede werkhouding aan te nemen, werkzaamheden af te wisselen en voldoende te pauzeren verkleint u de kans dat u last krijgt van RSI.

U kunt daarnaast speciale RSI-producten aanschaffen, al zullen deze niet bij iedereen de klachten verhelpen. Het is belangrijk dat u stopt wanneer u klachten ervaart. Ook al zijn dit nog maar milde klachten. Door rust te nemen kunt u het ontstaan vervolgens een halt toeroepen.

Rust nemen is ook belangrijk om van RSI te herstellen. Door gerichte oefeningen en waardevolle tips van uw fysiotherapeut kunt u uw herstel versnellen en voorkomen dat u in de toekomst opnieuw last krijgt. Kampt u met RSI-klachten en zoekt u hulp? Neem contact met ons op voor een intakegesprek. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.