Aan fysiotherapie zijn uiteraard kosten verbonden. Deze kosten kunnen laag zijn, maar ook behoorlijk oplopen. Zeker wanneer u gebruik moet maken van een langdurig behandeltraject. In sommige gevallen komen deze kosten voor eigen rekening, in andere gevallen slechts deels en in weer andere gevallen bent u alleen de kosten van uw eigen risico kwijt en worden de behandelingen volledig vergoed door uw verzekeraar. De kosten van fysiotherapie zijn dus vooral afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Wij geven u graag meer inzicht in wat de kosten bedragen en wanneer deze wel of niet (deels) voor uw eigen rekening komen.

Wat kost fysiotherapie gemiddeld?

De kosten van fysiotherapie bestaan uit een vergoeding van de fysiotherapeut (per uur) en kosten voor het gebruik van eventuele middelen. Denk bijvoorbeeld aan krukken of hulpmiddelen voor oefeningen die wellicht dienen te worden aangeschaft of gehuurd. In veruit de meeste gevallen gaat het echter puur om de kosten van de fysiotherapeut. Dus, wat kost fysiotherapie gemiddeld?

De kosten van fysiotherapie worden bepaald door het aantal behandelingen dat u afneemt en de duur hiervan. Gemiddeld bedragen de kosten van een behandeling van de fysio tussen de 35 en 40 euro. Bepaalde specialisaties, zoals kinderfysiotherapie of manuele therapie kunnen een hoger tarief hebben. Hebt u een behandeltraject afgenomen van 10 behandelingen door de fysio, dan bedragen de kosten hiervoor gemiddeld dus tussen de 350 en 400 euro.

Moet ik fysiotherapie zelf betalen?

Of u fysiotherapie zelf moet betalen, is afhankelijk van uw zorgverzekering. Voor iedereen geldt dat de behandelingen voor een deel tot het eigen risico behoren. Wij gaan er voor het gemak in deze berekening even vanuit dat fysiotherapie de enige medische kosten zijn die tellen voor het eigen risico.

Wanneer u een eigen risico hebt van 385 euro per jaar (het wettelijk verplichte minimum), betekent dit dus dat 10 behandelingen door een fysiotherapeut doorgaans vrijwel volledig voor uw eigen rekening komen. Wanneer u een hoger eigen risico hebt dan het wettelijk verplichte minimum, is dit sowieso het geval.

Wanneer de kosten van uw behandelingen de hoogte van eigen risico overstijgen, hangt het van uw verzekering af of de kosten hierna worden vergoed en zo ja, in hoeverre. Wanneer uw zorgverzekering fysiotherapie niet vergoedt, betekent dit dat alle kosten voor uw rekening zullen komen. Hebt u een pakket waarbij uw zorgverzekering fysiotherapie volledig vergoedt, dan hebt u na de kosten voor uw eigen risico zelf geen kosten meer.

Bij veel verzekeraars is er sprake van een tussenweg. Vaak wordt fysiotherapie volledig vergoed tot een maximaal aantal behandelingen, bijvoorbeeld 15 of 20 of 50. Neemt u meer behandelingen af, dan zult u na het bereiken van het maximaal door uw verzekeraar vergoede aantal behandelingen zelf weer de kosten moeten dragen.

Ook komt het voor dat behandelingen voor een deel, bijvoorbeeld 70% worden vergoed (al dan niet met een bepaalde limiet).

Check uw polis van tevoren

Wat kost fysiotherapie in uw geval? U kunt van tevoren voor duidelijkheid zorgen door uw polis te checken. Hierin staan de voorwaarden en wordt aangegeven wat wel en niet vergoed wordt en of er een bepaald maximum geldt. 

FysioForza heeft een contract met verschillende zorgverzekeraars: Bekijk de tarieven voor fysiotherapie pagina van FysioForza voor een overzicht